Varför hyra en senior ledare på interim basis?

Styrning och governance

När ni behöver utveckla och förstärka ledning, styrning, när organisationen har tappat farten eller står inför förändringar är en erfaren ledare kritiskt för en stabil och positiv vidareutveckling av verksamheten.

Verksamhetsutveckling och förändringsledning

rentAleader Sverige AB levererar ledare med lång erfarenhet av de utmaningar en verksamhet ställs inför. Det kanske handlar om den interna effektiviteten, samarbetet med nyttjare av tjänster i organisationen eller att verksamheten står inför nya utmaningar i utvecklingen av digitala tjänstekanaler, Idag är som exempel sourcing av IT kritiskt vilket ställer höga krav på förmågan att styra leverantörer och införa stabila metoder för beställning, leverans och uppföljning.

Interim CIO, konsult eller ledare

En erfaren ledare på interim basis kan snabbt kliva in i operationen och avlasta ledning vid olika situationer, ta sig an den strategiska inriktningen med nya ögon, se över styrning och governance, identifiera styrkor och svagheter samt genomföra förändring. Ett uppdrag avslutas med att stödja organisationen och medverka i rekrytering av ny ledare.

Kontakta oss via e-post: info@rentaleader.se