Hyr en CIO, IT-chef för IT-verksamheten

Styrning och governance

När ni behöver utveckla och förstärka ledning, styrning och IT-governance, när organisationen har tappat farten eller står inför förändringar är en erfaren ledare kritiskt för en stabil och positiv vidareutveckling av verksamheten.

Verksamhetsutveckling och förändringsledning av IT-organisationer

rentAleader Sverige AB levererar ledare med lång erfarenhet av de utmaningar en IT-verksamhet ställs inför. Det kanske handlar om den interna effektiviteten, samarbetet med den del av organisationen som svarar för beställning av IT, eller att verksamheten står inför nya utmaningar i utvecklingen av digitala tjänstekanaler. Idag är sourcing av IT kritiskt vilket ställer höga krav på förmågan att styra leverantörer och införa stabila metoder för beställning, leverans och uppföljning.

Interim CIO, IT-chef, konsult eller ledare

En erfaren CIO, IT chef på interim basis kan snabbt kliva in i operationen och avlasta ledning vid olika situationer, ta sig an eller utveckla den strategiska inriktningen med nya ögon, se över IT-styrning och governance, identifiera styrkor och svagheter samt genomföra förändring. Ett uppdrag avslutas ofta med att stödja organisationen och medverka i rekrytering av ersättare.

Kontakta oss via e-post: info@rentaleader.se