Mats Lindmark

Mats Lindmark +46 70-964 12 46
mats.lindmark@rentaleader.se
www.rentaleader.se

Senior ledare för IT och affärsverksamheter med lång erfarenhet som både leverantör och köpare av IT-sourcing i CIO roller. Mats har även haft ledaruppdrag inom Fastigheter som kommersiell fastighetsförvaltnings chef.

Utveckla verksamheten, dess styrning, ledning och Governance

Senior profil med stor portion av social kompetens och mycket framgångsrik i att utveckla en verksamhets ledning, styrning och Governance. Förändringsledning samt att få team att samarbeta i en professionell miljö. Utvecklar samarbetet såväl internt som i styrningen av leverantörer och samarbetspartners. Mycket lång erfarenhet av att arbeta i stora organisationer och kan bl.a. applicera de ofta komplicerade modellerna för IT styrning och governance till medelstora organisationers behov och nytta.

Erfarenhet från både affärsverksamhet och IT

Mats har många års erfarenhet och har verkat i Norden i branscherna detaljhandel, logistik, IT-tjänsteleverantörer, myndighet, telecom, transport, kommersiell fastighetsförvaltning samt print och grafiska företag. Han har lärt sig navigera i ständig förändring från båda sidor om förhandlingsbordet och genom åren haft ledaruppdrag på Ericsson, Teracom, TietoEnator, Arbetsförmedligen, Brand Factory Group samt Swedavia AB.

Mats är utbildad på IMD Business School i Lausanne, har genomfört utbildning för Högre chefer i staten (KRUS) samt är utbildad styrelseledamot.

I media

En interim CIO för IT-verksamheten in i nästa skede
Företagsverksamhet.se Sourcing, juni 2016 (pdf)

– En senior interim CIO kan snabbt sätta sig in i företagets situation, analysera mognad, organisation, ansvar och roller samt se över taktiska och strategiska planer, säger Mats Lindmark.

Möt IT-utmaningar med en interim CIO
Företagsverksamhet.se Ekonomi & Juridik, juni 2016

När organisationer står inför ett samgående mellan en eller flera verksamheter är det av största vikt att snabbt säkerställa kontinuiteten i IT-verksamheten. Här blir en insats av en interim CIO ofta den bästa lösningen.