Mats Lindmark

Mats Lindmark +46 70-964 12 46
mats.lindmark@rentaleader.se
www.rentaleader.se

Ledare för IT och affärsverksamheter med lång erfarenhet som både leverantör av sourcing och IT-tjänster samt i köpande och personalledande roll som IT-chef och CIO.

Utveckla IT-verksamheten, dess styrning, ledning och Governance

Senior profil med stor portion av social kompetens och mycket framgångsrik i att att utveckla en verksamhets ledning, styrning och Governance. Förändringsledning av IT och få team att samarbeta i en professionell miljö. Utveckla samarbetet med de interna beställaren av IT-tjänster samt styrningen av leverantörer och samarbetspartners. Mycket lång erfarenhet av att arbeta i stora organisationer och kan applicera de ofta komplicerade modellerna för IT styrning och governance till medelstora organisationers behov och nytta.

Erfarenhet från både affärsverksamhet och IT

Mats har många års erfarenhet och har verkat i Norden i branscherna detaljhandel, logistik, IT-tjänsteleverantörer, myndighet, telecom samt print och grafiska företag. Han har lärt sig navigera en IT-bransch i ständig förändring från båda sidor om förhandlingsbordet och genom åren haft ledaruppdrag på Ericsson, Teracom, TietoEnator, Arbetsförmedligen, Brand Factory Group samt Swedavia AB.

Mats är utbildad på IMD Business School i Lausanne, har genomfört utbildning för Högre chefer i staten (KRUS) samt är utbildad styrelseledamot.

I media

En interim CIO för IT-verksamheten in i nästa skede
Företagsverksamhet.se Sourcing, juni 2016 (pdf)

– En senior interim CIO kan snabbt sätta sig in i företagets situation, analysera mognad, organisation, ansvar och roller samt se över taktiska och strategiska planer, säger Mats Lindmark.

Möt IT-utmaningar med en interim CIO
Företagsverksamhet.se Ekonomi & Juridik, juni 2016

När organisationer står inför ett samgående mellan en eller flera verksamheter är det av största vikt att snabbt säkerställa kontinuiteten i IT-verksamheten. Här blir en insats av en interim CIO ofta den bästa lösningen.